0Item(s)
0 0

Lari Dari Bank Riba

Product Code ED2244
Product Name: Lari Dari Bank Riba
Category: Dr Najahudin Lateh
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: USD 4.00
After Discount: USD 3.60
  ECopy (PDF) via Email

Lari Dari Bank Riba

Buku berwarna ini menonjolkan kaedah penjelasan mudah dengan reka bentuk infografik bagi memberi jawapan kepada salah faham tentang perbankan Islam. Fakta diberikan meliputi pengenalan dan sejarah perkembangan perbankan Islam serta misinya menentang elemen tidak patuh syariah termasuklah riba kontemporari di sekeliling yang tidak disedari umat Islam. Buku ini turut menjelaskan akad bank syariah yang seharusnya dipilih oleh masyarakat Islam termasuklah kaedah untuk menukarkan kontrak pinjaman konvensional kepada pembiayaan Islam.