0Item(s)
0 0

7 Langkah Ekspres Buat Akaun

Product Code EA2692
Product Name: 7 Langkah Ekspres Buat Akaun
Category: AAA Penulis
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: USD 18.00
After Discount: USD 9.00
  ECopy (PDF) via Email

7 Langkah Ekspres Buat Akaun

Dengan membaca ebook ini, anda dapat meningkatkan kefahaman dalam penggunaan sistem perakaunan SQL yang mempercepatkan proses membuat akaun. Ebook ini mengandungi 7 langkah ekspres buat akaun. Penerangan dilakukan secara sederhana tetapi mencakupi aspek yang penting sehingga terhasilnya laporan kewangan. Contoh-contoh yang digunakan dalam ebook ini khas untuk pemilik bisnes enterprise yang menjalankan urusniaga secara online dan menggunakan akaun bank bisnes (akaun semasa). Setelah membaca ebook ini, anda sepatutnya telah mempunyai idea bagaimana untuk mula buat akaun. Panduan di dalam ebook ini adalah asas dan pengenalan untuk pemilik bisnes enterprise yang baru berniaga 1- 2 tahun dan tidak pernah buat akaun. Semoga ebook ini dapat membantu anda dalam menyediakan akaun perniagaan enterprise. Suka diingatkan juga, anda perlu belajar lebih mendalam lagi tentang simpan kira dan perakaunan agar tidak melakukan kesilapan.